Drones hebben de toekomst

We zien steeds meer, nieuwe toepassingen ontstaan. Zoals in de precisielandbouw of bij de inspectie van dijken. Of voor het overbrengen van noodmedicatie naar slecht bereikbare locaties.

Noodmedicatie overbrengen naar een op afstand gelegen locatie: kan dat sneller, goedkoper, veiliger en duurzamer met drones dan met bestaand transport? Op dit moment is dit binnen de huidige regelgeving beperkt mogelijk. Daarom is er een experiment opgezet om Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) te vliegen. Technisch kunnen we al ontzettend veel, maar onbemand vliegen buiten het directe zicht van de piloot is complex en uitdagend.

In 2017 hebben de provincie Drenthe, DroneHub GAE, UMCG Ambulancezorg, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ANWB Medical Air Assistance, NLR en TU Delft de handen ineengeslagen om hiermee ervaring op te doen. Deze ervaring geeft input voor de ontwikkeling van nieuwe business case(s), regelgeving en kennis in de dronesector.

Bekijk de video hieronder.