3.4 Examen

Welke lijn komt overeen met de lijn 105° E?