3.5 Examen

Welke lijn komt overeen met de lijn 165° W?