1.2 Introductie


Welkom bij de module kaartlezen.

Voor ondersteunend materiaal bij deze module kies je de knop materiaal in het menu hierboven.

Je vindt hier ook acroniemen en afkortingen.


Het menu daarboven laat zien in welke les/module je zit. Zo kun je altijd terug naar vorige lessen. We adviseren je de aangegeven volgorde aan te houden.

Wanneer je een les hebt afgerond, klik je op ‘markeer als geleerd‘ om je progressie bij te houden.

Je kunt ten alle tijden terug komen om je cursus te vervolgen.


Examen modules kunnen verschillende type vragen bevatten, zoals:

  • Multiple choice;
  • Slepen naar de juiste optie;
  • Hot-Spot vragen;
  • Verbinden met de juiste optie

Wanneer je de knop ‘indienen’ indrukt, kan het zijn dat je meteen feedback op je antwoord krijgt.

Lees de vragen goed door. Soms wordt er om één selectie gevraagd en soms om meerdere selecties.