2.2 Composition of the Atmosphere

Introductie

  • De samenstelling van de atmosfeer:
  • Stikstof = 78.09%
  • Zuurstof = 20.95%
  • Argon = 0.93%
  • Koolzuur = 0.03%


Water in de atmospfeer

Water is in de atmosfeer aanwezig in de vorm van:

  • Gas
  • Vloeibaar
  • Vast

Samen met deeltjes vuil, rook en ander vast materiaal.