2.2 De 3 bewegingswetten van Newtown

Wet van traagheid

Als een voorwerp stilstaat blijft het stilstaan tot er een kracht op word uitgeoefend.

als een voorwerp beweegt met een constante snelheid blijft het met die snelheid voortbewegen tot er een kracht in de bewegingsrichting op wordt uitgeoefend .

Als een voorwerp in beweging is zal het in een rechte lijn blijven bewegen tot er vanuit een bepaalde hoek een kracht word uitgeoefend.


Wet van versnelling

Zolang er een kracht op een voorwerp word uitgeoefend zal het blijven versnellen.

Hoe groter de kracht op het voorwerp hoe groter de versnelling.


Wet van actie reactie

Bij elke kracht hoort een gelijke, maar tegengestelde kracht.

Alle krachten gebeuren in paren en zijn gelijk in grootte en tegengesteld van richting