4.1 Krachten die van invloed zijn op een vliegtuig